پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

بعضی ها در این روزگار برای رسیدن به پست و مقام و بدست آوردن منافع شخصی، دیگران را پله و نردبان ترقی خود می کنند.

 

peleh