چاپ
دسته: طنز و کاریکاتور
بازدید: 1002
در حالیکه تمامی طیف ها خواستار استاندار بومی در گلستان بودند اسدالله رازانی لرستانی سکان استانداری گلستان را به دست گرفت!
به گزارش کلاله خبر به نقل از پاسرو؛ این روزها حساسیت استاندار بومی یا غیر بومی با انتخاب استاندار غیر بومی شدت گرفته و پاسرو این حساسیت را در قالب کاریکاتور زیر به شوخی گرفته است:
OstandarBomi asl