چاپ
دسته: طنز و کاریکاتور
بازدید: 1546

شورای شهر تهران پیگیر موضوع تابلوهایی است با عنوان "صداقت آمریکایی" که تنها 5 روز در معرض دید عموم بود ولی به اندازه 50 روز خبر و گزارش و مصاحبه درباره آن منتشر شد.