پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

مسئولین شهرستان کلاله بر اینکه جایگزین اسماعیل تقی زاده باید گزینه بومی باشد، پافشاری می کنند و این درحالی است که برخی در پشت پرده درصدد جایگزینی گزینه غیر بومی و مهره خود هستند.

به گزارش کلاله خبر، پس از برکناری اسماعیل تقی زاده از سمت ریاست آموزش و پرورش شهرستان کلاله، در جوسازی هایی از سوی افراد معلوم الحال این تودیع ناگهانی به یکی از مسئولین شهرستان ربط داده شد.

همه بر اینکه چه کسانی می توانند بر عزل و نصب های شهرستان تاثیر مستقیم داشته باشند، واقف هستند و باید یادآور شویم که علی رغم گفته‌های اسماعیل تقی زاده مبنی بر اینکه برخی شخصیت ها بر ماندن وی رایزنی کرده اند، بر اینکه این تلاش ها بازی سیاسی(با کمی مایه گذاشتن از جایگاه می شد مانع این امر شد) بوده، تاکید می کنیم.

entesab4

 غلبه انتصابات بر شعارها

در این بین برخی بر این باورند که فرماندار کلاله درصدد جایگزین کردن گزینه خود بر این کرسی است و باید گفت این گزینه های احتمالی نیز مشخص هستند.

مسلما فرماندار کلاله و برخی از افراد تاثیرگذار در عزل و نصب‌ها، گزینه هایی در راستای جایگزینی ریاست اداره آموزش و پرورش دارند و شواهد و قرائن حاکی از آن است که برخی از افراد یاد شده با زیرکی(زیرآبی رفتن) درصدد هستند تا گزینه های خود را به اداره مربوطه تحمیل کنند و این اقدام ها دال بر تاکید ما بر سیاسی بودن تلاش ها بر حفظ تقی زاده می باشد.

اما شنیده از منابع موثق حاکی از آن است که این روزها، احتمالات ذکر شده بیشتر رنگ و بوی واقعیت به خود گرفته است و امروز اخباری مبنی بر انجام رایزنی هایی برای جایگزینی (..._ ق) از گنبد کاووس(غیر بومی) به عنوان ریاست اداره آموزش و پرورش به گوش رسید که خارج از لیست گزینه های احتمالی نصرت برزگر فرماندار کلاله بود.

فارغ از دخالت‌های صورت گرفته در عزل و نصب ها و رایزنی ها برای جایگزینی گزینه سیاسی بر کرسی اداره ورزش و جوانان، این اقدامات می تواند برای دست های پشت پرده تبعاتی دربرداشته باشد که در آینده نزدیک گریبان گیر وی خواهد شد.