پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

نویسنده بر این باور است که انتصابات شایسته برگ برنده دولت روحانی در انتخابات سال 96 خواهد بود.

این روزنامه نگار حامی دولت در یاداشت خود آورده است:

دولت تدبیر و امید در سال پایانی سکانداری سیستم اداری و اجرایی کشور، و حضور نه چندان آسان رئیس آن در انتخابات سخت و طاقت فرسای ریاست جمهوری سال 96، از چند جهت و عامل های مهم و تاثیرگذار قابل واکاوی و تشخیص نقاط ضعف احتمالی و ممانعت از ریزش آرای ثبت شده انتخابات دوره قبل می باشد. یکی از آن عوامل موثر و کلیدی در افزایش مقبولیت عمومی و کاستن و جلوگیری از دلسردی و سستی حامیان اصلی دولت تدبیر و امید در ابعاد مختلف ملی، استانی و شهرستانی دقت نظر و سخت گیری کافی و وافی در انواع انتصابات سیستم اداری کشور می باشد، که با عنایت به اینکه بصورت تمام و کمال این انتصابات از اختیارات قانونی مدیران ارشد و میانی بدنه دولت می باشد، لزوم لحاظ و بررسی دقیق جمیع شرایط لازمه نامزدهای بالقوه انتصاباتی را دو چندان می نماید. بویژه در این برهه زمانی حساس که تمامی فعل و انفعالات تصمیم گیری و عملکردی ریز و درشت دولت تدبیر و امید از صدر تا ذیل آن مورد مداقه و موشکافی منتقدین تحت نماد تخریب و هتاکی قرار می گیرد.

ترمیم و عزل همزمان سه وزیر دولت، به خوبی نشان داد، شخص رئیس جمهور فی الواقع، در پیچ و خم هزار توی «لابی ها» و صلاحدیدهای بی منطق و اصول قرار نمی گیرد و صرفاً، همسوسازی هر چه بیشتر بدنه دولت با برنامه ها و اهداف از پیش تعیین شده و توجه و التفات به انتقادات سازنده و دارای مبنایی غیر از حب و بغض های شکلی و ایرادی، برای ایشان اولویت و ارجحیت لازمه را دارد.

فلذا از این منظر، سزاوار و بلکه ضروری است تمامی مدیران اجرایی دولت این اقدام مفید و مثبت رئیس جمهور را «نصب العین» کاری خود در انتصابات شایسته افراد قرار دهند و شرط اولیه و لازمه همسویی و حمایت همه جانبه از برنامه های کلی و جزیی دولت را در کنار تخصص و اثبات توان مدیریتی در انتصابات غافل نشوند. بدیهی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استانها و حوزه های انتخابیه مختلف که همراهی و همدلی خود را با دولت تدبیر به هر شکلی اثبات نموده اند، بایستی در مشورت های مرتبط انتصاباتی، شرط همسویی با دولت تدبیر را دقت نمایند، تا انتقادات احتمالی آتی عدم احراز و اثبات توان مدیریتی افراد انتصابی، در آینده نه چندان دور، گریبانگیر آنان نشود.

رئیس جمهور نشان داده است برای برون رفت از تله های انتخاباتی پیش رو از سوی رقیبان و مخالفان سرسخت خود، تا نزدیک شدن به تنور انتخابات «برگ های برنده» دیگری نیز در «عزل و نصب ها» در دست خواهد داشت و چاره ای از رونمایی آن نخواهد اندیشید. شاید ضعف مشهود تیم رسانه ای دولت که بارها مورد انتقاد حامیان دلسوز دولت بوده است، سنگر بعدی پاکسازی در راستای تقویت دولت و رضایت عامه باشد.