پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

متاسفانه این روزها شاهد تخریب استاندار محبوب استان گلستان هستیم ، توسط عده ای که خود برای این کرسی دندان تیز کرده اند.

شهرام کوسه غراوی در یادداشتی به تناقض میان بیکاری با منابع موجود در استان گلستان اشاره کرد و به طرح پیشنهاداتی در زمینه رشد اقتصادی و ایجاد فرهنگ کارآفرینی پرداخت.

عضو رسمی سایت علمی نخبگان جوان کشور گفت: آزمایشگاه فیزیک در آموزش این درس در آموزش و پرورش مغفول مانده و تدریس تئوری فیزیک برای دانش آموزان جذابیتی ندارد.

یکی از مهمترین معضلات، معضل بیکاری در جامعه است که به تبع آن استان گلساتن و بخصوص شرق این استان از این مهم مستثنی نیست.

برخی فرصت طلبان درصدد هستند تا از "فرصت" بدست امده به عنوان اهرمی برای بدست مقاصد خود استفاده کنند.