پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

از دیدگاه قوم ترکمن این دوره از انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که باید فردی اصلح به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.

سیاست تعدیل نیرو در شهرداری کلاله جواب نداد و شهرداری کلاله دست به دامن بانوان شد.

اینبار نیز شاهد بی عدالتی در تخصیص اعتبارات عمرانی چهار شهرستان شرق استان گلستان بودیم.