پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

شرکت گاز استان گلستان نسبت به انتشار مطلبی در این سایت واکنش نشان داد.

سایت محلی گالیکش تنها به خاطر انتشار چند منظره از دامنه های بیلی کوه، در تحلیلی عجولانه و بدون درنظر هدف فرمانداری کلاله به پنداشت خود مسئولین کلاله را زیر سوال برد.!

سایت نیلکوه در قبال تحلیل موشکافانه سایت کلاله خبر تنها به بررسی بند بند تحلیل این سایت اکتفا کرد.

این مسئول کلاله ای در قبال انتشار خبری مبنی بر بی احترامی وی با ارباب رجوعش سکوت کرد.