پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

شاید اگر دهیار روستای 17 شهریور همانند دهیاران شرق شهرستان کلاله از جمله کلیشه ای" در تماسی که با نماینده داشتم" استفاده می کرد، با برخورد زننده رئیس اداره گاز روبرو نمی شد.

قیام19بهمن1330سیستان یکی از رخدادهای بزرگ تاریخ سرزمین مان می باشد وبرای سیستانیهادر اقصی نقاط دنیا این رخداد دارای ارزش واهمیت می باشد.

استاندار گلستان تا کی قصد دارد در مقابل اقدامات این نماینده که تاکنون 22 ریاست و مدریتی نهادها را به یک قومیت سپرده ، سکوت کند .

تایید یا عدم تایید (ش.ش) و (ن.ش) از سوی استانداری گلستان در سمت های معاونت فرمانداری و بخشداری های کلاله می تواند صحت یا عدم صحت گفته های عبدالکریم رجبی را مشخص کند.

هجوم مردم بسوی صف های نانوایی در شهرستان کلاله نشان از فقر اقتصادی آنها است.