پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

با توجه به لیست های اولیه از کاندیداهای شوراهای شهر کلاله و فراغی، لیست تایید شدگان به شرح ذیل است.

شهر کلاله

1- رمضان پیری

2- محسن داورزنی

3- حمید رضا میردلیر

4- غلامرضا علمی

5- حسن قصوری

6- الله نظر مرتضویان

7- جباربردی ارتق زاده

8- عید محمد ادیزاده

9- محمد جعفر استوان

10- علی فیاض

11- حالت بردی حسین زاده

12- فریدون حالی پور

13- عبدالسلام قاری

14- علی اصغر اصغری

15- حیدر پنجه کوبی

16- کمال الدین اراززاده

17- محمد خانی

18- یوسف ابراهیمی مقدم

19- اکبر احمدی راد

20- حسن تهمتن

21- محمد کریم آرتقی

22- ابراهیم غلامی

23- محمد محمدزاده

24- عبدالرحیم شیری(انصراف)

25- حسین کریمی

26- طیبه نودهی

27- فاطمه قاسمی

28- ستار ثابت سید

29- مجید رضا شهریاری

30- علی اکبری

31- زهره یوسف زاده

32- عبدالرحیم نوری

33- نورمحمد سیدی

34- ابوذر شیبک

35- روح الله حسنی

36- حمزه نظری

37- علیرضا کریمکشته

38- خلیل بران

39- عبدالرحیم قلیچی

40- علیرضا پنجه کوبی

41- نور محمد ارمک

42- مشهد قلی ارازی خواجه

43- عزیزالله نفس پور

44- عبدالله صوفی زاده

45- باقر عیدی

46- شاقوزایی

47- علی میری

48- آخوند رجب محمد کسلخه

49- اسماعیل قربانی

50- جواد کریمی

51- حجت ارباب زایی مقدم

52- عبدالباسط نوری

53- حاجی محمد الهی

54- سعید شاه حسین دستجردی

55- حیدرعلی رمروردی

56- مشد بردی آقایی تمک

57- معصومه رضایی

58- مریم جامی

59- منصور ابراهیمی مقدم

60- کریم فخوری

61- عباس کریمی نسب

62- رضا مقدم نژاد

63- جواد احسانی راد

64- مهین مرادی

65- زینب نوروزی

66- مرضیه جاقوری فیض آباد

67- عباس علی پودینه

68- روح الله آخوندی

69- قاسم رضایی

70- ابراهیم اکبری

71- مهدی زاهدی زاده

72- محمد عودی

73- غلامرضا کریمی کیا

74- یاسر ندری

75- مهدی حبیب زاده

76- سیدرضا حسینی

77- کامبیز سعدی

78- جواد سعدی

79- سمیرا حسن زاده

80- مریم سرابندی

81- امین کریمیان

82- راضیه ارباب زایی مقدم

83- عبدالحمید نورالدین

84- محمد ناصر پای گذار

85- حسین دبیرستان

86- عبدالحمید آشوری

87- رجب محمد الهی

88- محسن رخش خورشید

89- محمد میری

90- لیلا عنایت سرخوش

91- فرامرز تهمتن

92- سید عیسی نقی پور

93- الله نور امان نفس

94-مهدی هاشم زایی

95- صدیقه مهدی زاده(انصراف)

96-ابراهیم خلیل عطایی

97-عوض محمد بهرام زاده

98- ابراهیم خلیل عطایی

شهر فراغی

1-قربان محمد قلی پاش

2-جمشید جمالی

3-عبدالصمد مرادی

4- یوسف رحمان زاده

5- سید محمود چابک

6- سراج الدین محمدی

7-ستار حسن زاده

8- اسماعیل سیدی

9- اراز محمد مرادیان

10- عبدالرحمن بابایی

11-حامد قربانپور

12- عبدالصادق مرادی

13- عبدالحمید ایشانی

14- منصور الهی

15- اسماعیل خالقی ترکمان

16- جمعه قلیچ ثمر عطا

17- رحمان بردی صدقی

18- عبدالرشید شیخی پیشکمری

19- محمد صالح خجسته

20- جمالدین عیدی

21-رجب محمد عیدی

22- عبدالحکیم برومند

23-بردی نوبری

24- محمد حامد صفری

25-اسحاق خجسته

26- یوسف مرادیان

27- گلدی محمد قلی زاده

28-جمعه گلدی سیدی

29- فاطمه یزدانی منش

گفتنی است یکی از بهترین فضاهای تبلیغات با هزاران مخاطب فضای مجازی است و در این راست کانال و سایت کلاله خبر و سایت و کانال گلستان 96 جهت انجام هرگونه تبلیغات کاندیداها، آمادگی کامل دارد و کسانی که تمایل به تبلغات در فضای مجازی بصورت گسترده دارند، می توانند با شماره ذیل تماس بگیرند:

09388866737