پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

محل تبلیغات شما

آخرین اخبار

اخبار مهم

همانطورکه مقام معظم رهبری نیز فرمودند، حضور مردم شهرستان کلاله همچون دیگر نقاط کشور در راهپیمایی 22 بهمن تماشایی بود.

 

kalalekhabar_ir_1.jpg


kalalekhabar_ir_10.jpg


kalalekhabar_ir_11.jpg


kalalekhabar_ir_12.jpg


kalalekhabar_ir_13.jpg


kalalekhabar_ir_14.jpg


kalalekhabar_ir_15.jpg


kalalekhabar_ir_16.jpg


kalalekhabar_ir_17.jpg


kalalekhabar_ir_18.jpg


kalalekhabar_ir_19.jpg


kalalekhabar_ir_2.jpg


kalalekhabar_ir_20.jpg


kalalekhabar_ir_21.jpg


kalalekhabar_ir_22.jpg


kalalekhabar_ir_23.jpg


kalalekhabar_ir_24.jpg


kalalekhabar_ir_25.jpg


kalalekhabar_ir_26.jpg


kalalekhabar_ir_27.jpg


kalalekhabar_ir_28.jpg


kalalekhabar_ir_29.jpg


kalalekhabar_ir_3.jpg


kalalekhabar_ir_30.jpg


kalalekhabar_ir_31.jpg


kalalekhabar_ir_32.jpg


kalalekhabar_ir_33.jpg


kalalekhabar_ir_34.jpg


kalalekhabar_ir_35.jpg


kalalekhabar_ir_36.jpg


kalalekhabar_ir_37.jpg


kalalekhabar_ir_38.jpg


kalalekhabar_ir_39.jpg


kalalekhabar_ir_4.jpg


kalalekhabar_ir_40.jpg


kalalekhabar_ir_41.jpg


kalalekhabar_ir_42.jpg


kalalekhabar_ir_43.jpg


kalalekhabar_ir_44.jpg


kalalekhabar_ir_45.jpg


kalalekhabar_ir_46.jpg


kalalekhabar_ir_47.jpg


kalalekhabar_ir_48.jpg


kalalekhabar_ir_49.jpg


kalalekhabar_ir_5.jpg


kalalekhabar_ir_50.jpg


kalalekhabar_ir_51.jpg


kalalekhabar_ir_52.jpg


kalalekhabar_ir_53.jpg


kalalekhabar_ir_54.jpg


kalalekhabar_ir_55.jpg


kalalekhabar_ir_56.jpg


kalalekhabar_ir_57.jpg


kalalekhabar_ir_58.jpg


kalalekhabar_ir_59.jpg


kalalekhabar_ir_6.jpg


kalalekhabar_ir_60.jpg


kalalekhabar_ir_61.jpg


kalalekhabar_ir_62.jpg


kalalekhabar_ir_63.jpg


kalalekhabar_ir_64.jpg


kalalekhabar_ir_65.jpg


kalalekhabar_ir_66.jpg


kalalekhabar_ir_67.jpg


kalalekhabar_ir_68.jpg


kalalekhabar_ir_69.jpg


kalalekhabar_ir_7.jpg


kalalekhabar_ir_70.jpg


kalalekhabar_ir_71.jpg


kalalekhabar_ir_72.jpg


kalalekhabar_ir_73.jpg


kalalekhabar_ir_74.jpg


kalalekhabar_ir_75.jpg


kalalekhabar_ir_76.jpg


kalalekhabar_ir_77.jpg


kalalekhabar_ir_78.jpg


kalalekhabar_ir_79.jpg


kalalekhabar_ir_8.jpg


kalalekhabar_ir_80.jpg


kalalekhabar_ir_81.jpg


kalalekhabar_ir_82.jpg


kalalekhabar_ir_83.jpg


kalalekhabar_ir_84.jpg


kalalekhabar_ir_85.jpg


kalalekhabar_ir_86.jpg


kalalekhabar_ir_87.jpg


kalalekhabar_ir_88.jpg


kalalekhabar_ir_89.jpg


kalalekhabar_ir_9.jpg


kalalekhabar_ir_90.jpg


kalalekhabar_ir_91.jpg


kalalekhabar_ir_92.jpg


kalalekhabar_ir_93.jpg


kalalekhabar_ir_94.jpg


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید