پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

همراهی دو عضو شورای شهر با الهی، باعث همراه شدن دیگر اعضای شورای شهر کلاله با الهی شد.

به گزارش کلاله خبر، شاید اگر توصیفی از محمد الهی داشته باشیم؛ وی را می توان فردی معقول و واقع بین توصیف کرد که در عین حال به مانند کبریتی بی خطر(تندرو نبودن) است.

اما در کنار توصیف فوق، تکیه برخی از اعضای شورای شهر به شهردار باعث حساسیت دیگر اعضای شورا و توافق روی الهی شد؛ تا جایی که تنها دو گزینه برای ریاست وجود داشت و در صورت توافق، امکان ریاست ارازی خواجه نیز وجود داشت.
دلایل فوق و همچنین برخی پشت پرده های سیاسی که از بیان آن معذوریم، ریاست مجدد حاجی محمد الهی را رقم زد.
با این تفاسیر در جلسه شب گذشته شورای شهر کلاله، حاجی محمد الهی برای دومین سال متوالی با ۵ رای موافق ، بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر کلاله انتخاب شد.
همچنین محمد جعفر استوان بعنوان نائب رئیس، الله نور امان نفس بعنوان منشی اول، مشد قلی ارازی خواجه به عنوان منشی دوم و فریدون خالی پور بعنوان مسئول امور مالی شورای اسلامی شهر کلاله انتخاب شدند.
در این جلسه نمایندگان شورا در کمیسیونهای شهرداری نیز مشخص شد و محمد جعفر استوان نماینده شورا در کمیسیون ماده۱۰۰، فریدون خالی پور نماینده شورا در کمیسیون تجدیدنظر و مشدقلی ارازی خواجه نماینده شورا در کمیسیون ماده۷۷ معرفی شدند.