پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

مردم عشایر میت دره با حضور در پای صندوق های رای، به کاندیدای مدنظر خود رای دادند.

به گزارش کلاله خبر، مردم عشایر میت دره شهرستان کلاله نیز همزمان با دیگر مردم شهرستان در پای صندوق های رای حاضر شدند و به کاندیدای مدنظر خود رای دادند.

 

 

0 dbp d88d3d54a0d89e1b8ccd4b66bccb07400 dbp d88d3d54a0d89e1b8ccd4b66bccb07400 dbp d88d3d54a0d89e1b8ccd4b66bccb07400 dbp d88d3d54a0d89e1b8ccd4b66bccb07400 dbp d88d3d54a0d89e1b8ccd4b66bccb07400 dbp d88d3d54a0d89e1b8ccd4b66bccb07400 dbp d88d3d54a0d89e1b8ccd4b66bccb07400 dbp d88d3d54a0d89e1b8ccd4b66bccb07400 dbp d88d3d54a0d89e1b8ccd4b66bccb07400 dbp d88d3d54a0d89e1b8ccd4b66bccb07400 dbp d88d3d54a0d89e1b8ccd4b66bccb0740