پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

مسئولین شهرستان کلاله در راستای بررسی وضعیت موجود ماسک و مواد ضدعفونی کننده در داروخانه های سطح شهرستان، اقدام به بازدید از این اماکن کردند.

به گزارش کلاله خبر، معاون فرماندار کلاله بهمراه دادستان، رییس اداره صمت و بهداشت و درمان شهرستان از دارو خانه های سطح شهر بازدید کردند.
رزاقی معاون فرماندار کلاله در حاشیه این بازدید گفت: این بازدید بمنظور بررسی وضعیت موجود ماسک و مواد ضد عفونی کننده و ارائه خدمات بهتر از سوی داروخانه ها صورت گرفت.
وی افزود: تذکرات قانونی و توصیه های لازم به داروخانه های سطح شهر داده شد که ماسک های موجود و غیره به قیمت معقول در محل داروخانه به مردم فروخته شود.
رزاقی در ادامه یادآور شد: شهروندان می توانند هرگونه گران فروشی، احتکار و غیره را از طریق سامانه ۱۲۴ به بازرسان ما گزارش دهند.

0 IMG 20200227 173229 5060 IMG 20200227 173229 5060 IMG 20200227 173229 5060 IMG 20200227 173229 5060 IMG 20200227 173229 5060 IMG 20200227 173229 5060 IMG 20200227 173229 506