چاپ
دسته: خبر ویژه
بازدید: 348

با رای اعضا، محمد جعفر استوان با اکثریت آراء به عنوان رئیس شورای شهر کلاله انتخاب شد.

به گزارش کلاله خبر، در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و به منظور تعیین اعضای هیات رئیسه شورای اسلامی شهر و نیز اعضای کمسیونهای تخصصی شهرداری برای سال چهارم دوره پنجم شوراها، جلسه شورای اسلامی شهر کلاله برگزار و اعضای هیات رییسه بشرح ذیل انتخاب و به کمیته انطباق معرفی گردیدند.

۱- محمد جعفر استوان( رییس شورا)
۲- فریدون خالیپور ( نایب رییس)
۳- الله نظر مرتضویان (منشی اول)
۴- حاجی محمد الهی( منشی دوم)
۵- مشدقلی ارازی خواجه (مسئول مالی)

همچنین اعضای کمسیونهای تخصصی شهرداری به شرح ذیل تعیین شدند:
۱- اله نظر مرتضویان ( کمسیون ماده۱۰۰ )
۲- مشدقلی ارازی خواجه( کمسیون تجدید نظر)
۳- حاجی محمد الهی ( کمسیون ماده ۷۷)

انتهای پیام/