پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

شرایط کرونایی عاملی شد تا مردم شهرستان کلاله راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال را به رژه خودرویی اکتفا کنند.

به گزارش گلستان ما، شرایط کرونایی عاملی شد تا مردم شهرستان کلاله راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال را به رژه خودرویی اکتفا کنند.

0 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 161296787427310 Resizer 16129678742731