پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

فرماندار کلاله گفت: طی بازدید صورت گرفته؛ ۲۳ پرونده تخلف با مبلغ جریمه ۵۱۰ میلیون و ۶۷۴ هزار ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع گردید.

رئیس دامپزشکی کلاله گفت: واکسن تب سه روزه برای هر راس گاو و گوساله به قیمت 75 هزار تومان توسط مراکز زیر نظر این اداره ارائه می شود.

فرماندار کلاله گفت: دستورالعمل های ستاد ملی کرونا، چگونگی برگزای مراسم محرم را برای ما مشخص می کند.

حاجی محمد الهی گفت: بر اساس توافق انجام شده شورای اسلامی شهر کلاله، شهرداری و مدیرکل بنیاد مسضعفان استان گلستان 56 هکتار از عرصه های در اختیار بنیاد مستضعفان برای اجرای طرح "مسکن ملی" اختصاص می یابد.

نماینده شرق گلستان گفت: خبرنگاران بجای مصاحبه گرفتن از نمایندگان، مشکلات مردمی را به مطالبه مردمی تبدیل کنند تا نمایندگان به این واسطه بتوانند با قدرت بیشتری از مردم دفاع کنند.