پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

 

زیارتگاه خالدنبی (ع) که بر برفراز کوههای گوگجه داغ روستای گچی سو - در شرق شهرستان کلاله در استان گلستان واقع شده شامل آرامگاه خالد نبی،بقعه عالم بابا،بقعه چوپان عطا،گورستان و چشمه خضردندان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیارتگاه خالدنبی (ع) که بر برفراز کوههای گوگجه داغ روستای گچی سو - در شرق شهرستان کلاله در استان گلستان واقع شده شامل آرامگاه خالد نبی،بقعه عالم بابا،بقعه چوپان عطا،گورستان و چشمه خضردندان است.

آرامگاه خالد نبی (خالد بن سنان) ، پيرمقدسی که مقبره اش بر قله کوه گوکچه داغ قرار دارد يکی از مهم ترين زيارتگاه هایترکمن ها محسوب می شود. مقبره چوپان آقا ، خادم و چوپان خالد نبی در پايين پای پيرنيز زيارتگاه معتقدان است. در جوار اين آرامگاه گورستانی باستانی واقع است که بربالای گورهای آن سنگ هايی تراشيده (اغلب) به شکل شاخ قوچ ،نماد ستايش نياکان و نشانه قدرت و برکت ديده می شود. درباره اين علامت ها رواياتمتفاوتی وجود دارد. برخی آنان را پيکره سنگ شده دشمنان خالد نبی که گرفتار خشمخداوند شدند و گروهی ديگر آنان را ياران پير می پندارند که به امر خداوند برای مصونماندن از دشمنان به سنگ تبديل شده اند. در اين روايت خالدنبی که يکی از انبيا استاز دست قوم خورشيد به اين محل پناه می آورد و با يارانش ، به خواست خداوند به شکلسنگ در می آيند تا اسير دشمنان نشوند. ترکمن ها کرامات و معجزات بسياری را به خالدنبی نسبت می دهند و اين باره داستان ها دارند.

اسم كامل اين پيامبر، خالد بن سنان عبسي است. ايشان شريعت حضرت عيسي را تبليغ مي‌كردند.

نسب وي به حضرت اسماعيل فرزند ابراهيم (ع) مي‌رسد و يكي از پيامبراني است كه به بعثت حضرت محمد (ص) بشارت داده و در دوران فترت مي‌زيسته است. دوره فترت به فاصله بين بعثت حضرت عيسي تا بعثت حضرت محمد بن عبدالله اطلاق مي‌شود.

بر طبق برخي از آيات و احاديث، در دوران فترت، پيامبري به رسالت مبعوث نشده است.  هرچند بر اساس نظر مفسرين، در اين مدت چهار نبي از طرف خداوند مامور تبليغ دين حضرت عيسي شدند كه سه نفر از‌ آنان از بني‌اسرائيل و به نام‌هاي شمعون، يوحنا، يونس معرفي شده‌اند و چهارمين‌شان عرب بوده و به نام خالدبن سنان عبسي معروف است.

ظاهرا خالد بن سنان معاصر انوشيروان بوده و در سرزمين بني‌غطفان زندگي مي‌كرده است.
روايت است كه دختر خالد بن سنان به نام محياه به محضر حضرت محمد رسيده است.

در طايفه عرب به غير از حضرت رسول و حضرت خالد بن سنان هيچ پيامبري نيست و مي‌توان گفت كه از بين اعراب فقط اين دو نفر به پيامبري برگزيده شده‌اند و بقيه پيامبران از قوم بني‌اسرائيل هستند.

 

خالد بن سنان آخرین پیامبر تبلیغی دین مسیح

خالد بن سنان (ع) معروف به خالدنبی آخرین پیامبر تبلیغی دین مسیحیت میباشد که در سال 530 میلادی به ظهور میرسد.محل ظهور خالدنبی بلاد عدن در کشور یمن کنونی میباشد.آرامگاه این پیامبر برفراز کوههای گوگجه داغ در استان گلستان-ایران واقع شده است..

اسم کامل این پیامبر، خالد بن سنان عبسی است. ایشان شریعت حضرت عیسی را تبلیغ می‌کردند.
نسب وی به حضرت اسماعیل فرزند ابراهیم (ع) می‌رسد و یکی از پیامبرانی است که به بعثت حضرت محمد (ص) بشارت داده و در دوران فترت می‌زیسته است. دوره فترت به فاصله بین بعثت حضرت عیسی تا بعثت حضرت محمد بن عبدالله اطلاق می‌شود.
بر طبق برخی از آیات و احادیث، در دوران فترت، پیامبری به رسالت مبعوث نشده است. هرچند بر اساس نظر مفسرین، در این مدت چهار نبی از طرف خداوند مامور تبلیغ دین حضرت عیسی شدند که سه نفر از‌ آنان از بنی‌اسرائیل و به نام‌های شمعون، یوحنا، یونس معرفی شده‌اند و چهارمین‌شان عرب بوده و به نام خالدبن سنان عبسی معروف است.
ظاهرا خالد بن سنان معاصر انوشیروان بوده و در سرزمین بنی‌غطفان زندگی می‌کرده است.
روایت است که دختر خالد بن سنان به نام محیاه به محضر حضرت محمد رسیده است.
در طایفه عرب به غیر از حضرت رسول و حضرت خالد بن سنان هیچ پیامبری نیست و می‌توان گفت که از بین اعراب فقط این دو نفر به پیامبری برگزیده شده‌اند و بقیه پیامبران از قوم بنی‌اسرائیل هستند.